Καστοριά – Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 24/5/2023 – Πού κάνετε αίτηση

Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 24/5/2023 στο Δήμο Καστοριάς

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστοριάς ενημερώνει ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στις 24/5/2023 σε δενδρώδεις καλλιέργειες στα αγροκτήματα Τοιχιού, Μεταμόρφωσης, Λιθιάς και Μελισσοτόπου του Δήμου Καστοριάς

Για την υποβολή δηλώσεων ή για την υποβολή αναγγελίας σε άλλη κοινότητα, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.:

  • Γραφείο Μανιάκων: Πανταζή Αγλαϊα τηλ. 2467351623
  • Γραφείο Μαυροχωρίου: Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218
  • Γραφείο Μεσοποταμίας: Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413
  • Σκαπέρδειο Δημ. Μέγαρο: Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351148
    (για το χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται στην Καστοριά)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι στις 08/06/2023

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α. έτους 2022 (προαιρετικά για τη διευκόλυνσή σας)