Η Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Μαρία Γκαμπέση – Πάτσιου υποψήφια τοπική σύμβουλος – [βιογραφικό]

Μαρία Γκαμπέση – Πάτσιου
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

Υποψήφια Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς

Σύντομο βιογραφικό

Δημόσιος Υπάλληλος Περιφερειακής Ενότητας.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Integrated Master Μηχανολόγου Μηχανικού.
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου ΜΟΟΜΑΤ / Ελλάδας-Αζερμπαϊτζάν «Διαχείριση και Μεταφορά Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου».
Εμπειρία στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα σε Τεχνικά ‘Εργα και Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών.