Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για τον κλάδο της Γουνοποιίας

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις και στον κλάδο της Γουνοποιίας.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε την Τρίτη (31/10), ανακοίνωση για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών επιχειρήσεων καθώς και για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας, στον κλάδο της Γουνοποιίας.

Ειδικότερα,

για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2023

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για το μήνα Νοέμβριο 2023, στις επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στις περιοχές που επλήγησαν από τις: i) πυρκαγιές Αυγούστου και ii) πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, ως εξής:

Εντός της προθεσμίας από 8/11/2023 έως και 12/11/2023 υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις για εργαζομένους σε αναστολή συμβάσης εργασίας που μπορεί να αφορούν σε όλο τον μήνα ή σε  διαστήματα αυτού.

Από 13/11/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023

Για το μήνα Οκτώβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 ( α΄ και β΄ κύμα κακοκαιρίας), απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 4/11/2023 έως και 7/11/2023.

για τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 92925/24-10-2023 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄6136), οι οποίες επλήγησαν μόνο από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις 25/9/2023 έως 27/9/2023 (β΄ κύμα κακοκαιρίας), δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, εντός της προθεσμίας από 1/11/2023 έως και 3/11/2023.

Για την εν λόγω δήλωση, η κάθε πληγείσα επιχείρηση – εργοδότης, επιλέγει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» την κάτωθι ειδική περίπτωση στις Δηλώσεις ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / Δηλώσεις Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας / ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ 1/8/2020 ΚΑΙ ΜΕΤΑ:

– Επιχειρήσεις – εργοδότες που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν κατά τις 25/9 ή 26/9 ή 27/9/2023.

ΙΙ. Υποβολή δηλώσεων Αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στον κλάδο της γουνοποιίας.

Από 8/11/2023, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Νοέμβριο 2023, ως εξής:

Εντός της προθεσμίας από 8/11/2023 έως και 12/11/2023 υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που μπορεί να αφορούν σε όλο τον μήνα ή σε διαστήματα αυτού.

Από 13/11/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.