Τρεις θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ Καστοριάς

Προσλήψεις με 3 προκηρύξεις του ΑΣΕΠ στον ΔΕΔΔΗΕ. Δείτε τα Link για τις θέσεις εργασίας σε Καβάλα, Ιωάννινα και Καστοριά.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού – Περιοχή Καστοριάς

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023

Παράρτημα Ανακοίνωσης

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 17/11/2023 έως και 27/11/2023.