Καστοριά – Αυξημένες φέτος οι εμφανίσεις μινκ στην περιοχή της λίμνης

Τα ξενικά είδη είναι ζώα και φυτά που έχουν εισαχθεί κατά λάθος ή σκόπιμα σε φυσικά περιβάλλοντα όπου δεν θα εξαπλώνονταν υπό κανονικές συνθήκες και ένα μικρό ποσοστό αυτών των ειδών γίνονται εισβλητικά, με σημαντικές αρνητικές συνέπειες στο νέο περιβάλλον τους, καθώς προκαλούν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στη λειτουργία του οικοσυστήματος. Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας εισβλητικό είδος θεωρείται το αμερικανικό μινκ (Neovison vison), ο πληθυσμός του οποίου αποτελεί απειλή για τη βιοποικιλότητα, ειδικά των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000 και των λιμνών Καστοριάς και Πρεσπών.

Σύμφωνα με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, μέλος Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, φέτος η πυκνότητα των εμφανίσεων μινκ στην περιοχή της Καστοριάς παρουσιάζεται αυξημένη. Οι πολίτες δεν ξέρουν ποιον να ενημερώσουν και ειδοποιούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή την Εταιρία, πρόσθεσε. Αυτές τις ημέρες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε ημερίδες ενημέρωσης για το έργο LIFE ATIAS – LIFE18 στα Ιωάννινα, την Καστοριά και την Κοζάνη.

Ρεπορτάζ Σ. Ζουζέλη