Αναστολές συμβάσεων εργασίας στη γουνοποιία

Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, στις επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στις περιοχές που επλήγησαν από πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, ως εξής:

Εντός της προθεσμίας από 8/12/2023 έως και 12/12/2023 υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις για εργαζόμενους σε αναστολή συμβάσης εργασίας που μπορεί να αφορούν όλο τον μήνα ή διαστήματα αυτού.

Από 13/12/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Για τον Οκτώβριο (β ευκαιρία)

Δινεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 1/12/2023 έως και 4/12/2023.

Για τον μήνα Νοέμβριο, (β ευκαιρία)δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και πλημμύρες απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 5/12/2023 έως και 7/12/2023.

Στη Γουνοποιία σπό 8/12/2023, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, ως εξής:

Εντός της προθεσμίας από 8/12/2023 έως και 12/12/2023 υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που μπορεί να αφορούν όλο τον μήνα ή διαστήματα αυτού.

Από 13/12/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Πληρωμή αποζημιώσεων ειδικού σκοπού

Την Παρασκευή 1/12/2023, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωρά σε συμπληρωματική πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού συνολικού ποσού 144.984,00€ σε δικαιούχους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και δεν είχαν λάβει τη σχετική αποζημίωση με τις ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές.