Νέο Ελκυστήρα – Τράκτορα παρέλαβε η ΠΕ Καστοριάς

Ενισχύεται ο στόλος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς- Παραλαβή νέου Ελκυστήρα – Τράκτορα

Σημαντική προσθήκη στον στόλο των οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς αποτέλεσε η παραλαβή ενός νέου, υπερσύγχρονου Ελκυστήρα – Τράκτορα, προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α, από την ορισθείσα επιτροπή, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου, στις 08 Φεβρουαρίου 2024.

Το προμηθευόμενο όχημα θα καλύψει τις ανάγκες του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς για τις μεταφορές των μηχανημάτων έργου που επιχειρούν στη συντήρηση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, στον αποχιονισμό, στην αντιπλημμυρική προστασία, στην άρση καταπτώσεων κλπ.

Η συγκεκριμένη προμήθεια, αποτελεί μέρος διαγωνισμού που εκπονείται από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς και η οποία περιλαμβάνει, επιπλέον, την προμήθεια ενός ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader), συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι είχε πραγματοποιηθεί η παραλαβή ενός φορτωτή εκσκαφέας (τύπου JCB), προϋπολογισμού 100.000 €.

Η προμήθεια των παραπάνω οχημάτων & μηχανημάτων έργου, συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00€ με Φ.Π.Α, χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019, με σκοπό την ανανέωση του στόλου της Π.Ε. Καστοριάς.