Για ποιες αγορές έως 10 ευρώ με POS “κουρεύονται” οι τραπεζικές προμήθειες

Στη Βουλή η τροπολογία για τα POS

«Κουρεύονται» δια νόμου οι ανώτατες προμήθειες που θα επιβάλλονται, για τα επόμενα 3 χρόνια σε συναλλαγές έως 10 ευρώ στην λεγόμενη «μικρή λιανική» αλλά και στα ταξί. Δηλαδή, σε κλάδους και επαγγελματίες που δουλεύουν πολύ με αυτά ποσά και χάνουν σημαντικό μέρος από το περιθώριο κέρδος τους λόγω των προμηθειών στα POS που σήμερα φτάνουν έως και το 2%.

Με τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή καθορίζονται για 3 χρόνια ανώτατα όρια προμηθειών και χρεώσεων για συναλλαγές σε όλη την αλυσίδα της που επιβάλει προμήθειες, δηλαδή στις τράπεζες, στους εκκαθαριστές και τους διεθνείς οργανισμούς καρτών. Με το μέτρο αυτό ωφελούνται παντοπωλείαψιλικατζίδικαφούρνοι, ταξί καθαριστήριαραφεία κ.α.

Με άλλη διάταξη ενεργοποιείται από την Πρωτομαγιά το μέτρο των τελών κυκλοφορίας με το μήνα για όσους θέλουν να προχωρήσουν στην άρση ακινησίας των οχημάτων τους για να κάνουν Πάσχα στο χωριό.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της τροπολογίας που αφορούν τις τραπεζικές προμήθειες καθορίζονται για χρονικό διάστημα 3 ετών, ανώτατα όρια προμηθειών και χρεώσεων για συναλλαγές αξίας έως 10 ευρώ που διενεργούνται με χρεωστικές πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών.

Το μέτρο εφαρμόζεται για:

 • – Παντοπωλεία και «mini markets»,
 • – Πρακτορεία τύπου και περίπτερα,
 • – Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες,
 • – Είδη καπνιστών, καπνοπωλεία,
 • – Αρτοποιεία,
 • – Ταξί,
 • – Καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών ειδών,
 • – Καταστήματα γαλακτοκομικών προϊόντων,
 • – Στεγνοκαθαριστήρια,
 • – Καταστήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων,
 • – Ραφεία, επιδιορθώσεις/μεταποιήσεις ενδυμάτων
 • – Καταστήματα ειδών ραπτικής, πλεκτικής, ιδίως υφασμάτων,
 • – Διάφορα καταστήματα τροφίμων, ψιλικατζίδικα, εξειδικευμένα καταστήματα,
 • – Διάφορα καταστήματα γενικών εμπορευμάτων,
 • – Καταστήματα ποικίλων ειδών (ψιλικών),

Οι μειώσεις στα όρια των προμηθειών και χρεώσεων ισχύουν για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης καθορίζονται ως εξής:

 • Α) η ανώτατη προμήθεια εκκαθάρισης που χρεώνεται ο έμπορος από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν δύναται να υπερβαίνει 0,50% της αξίας της συναλλαγής.
 • Β) η ανώτατη διατραπεζική προμήθεια, δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,10% της αξίας της συναλλαγής για χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες ιδιωτών και το 0,15% της αξίας της συναλλαγής για πιστωτικές κάρτες ιδιωτών.
 • Γ) η ανώτατη χρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών από διεθνείς οργανισμούς καρτών δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,10% της αξίας της συναλλαγής.

Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμες εταιρείες και σε επιχειρήσεις που διαθέτουν περισσότερα από 3 τερματικά υποδοχής καρτών, τα οποία έχουν λάβει από τον ίδιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Επιπρόσθετα, με άλλη διάταξη ορίζεται πως οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν μπορούν να απορρίψουν την παροχή POS σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες εφόσον υπάρχουν επαρκείς τρόποι εξασφάλισής τους επικαλούμενοι λόγους πιστοληπτικής αξιολόγησης ή ικανότητας καθώς και λόγους που αφορούν σε ενδεχόμενες συναλλαγές υψηλού ρίσκου. Προβλέπεται, δε, η δυνατότητα επιπλέον εξασφαλίσεων των παρόχων, όπως ενδεικτικά η προκαταβολή ετήσιας αμοιβής, η παροχή εγγύησης και η δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών εντός επαρκούς χρονικού διαστήματος από την πραγματοποίησή τους. Σημειώνεται πως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παρόχων προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. Τέλος, τονίζεται ότι με Υπουργική Απόφαση μπορούν να εξειδικεύονται οι όροι που αφορούν στις εξασφαλίσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.