Συνάντηση Μ. Αντωνίου με την ιδρύτρια της ΜΚΟ για την υποστήριξη των επιζώντων σεξουαλικής βίας

Συνάντηση με την ιδρύτρια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για την υποστήριξη των επιζώντων σεξουαλικής βίας “The Survivors of Sexual Violence Advocacy Group” (SSVAG) Yael Sherer, είχε η Βουλευτής Καστοριάς Μαρία Αντωνίου ως Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων.

Η Μαρία Αντωνίου αναφέρει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι “η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τα ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήματα της ισότητας των ατόμων, του σεβασμού του αδήριτου δικαιώματος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προαγωγής προτάσεων καταπολέμησης των διακρίσεων. Η Ελλάδα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την τήρηση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, όπως αυτές διατυπώνονται από τον Ο.Η.Ε. και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως χώρα με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την τήρηση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα τις απόλυτα ειδεχθείς μορφές έμφυλης βίας, όπως η σεξουαλική κακοποίηση, και έχει αναπτύξει αυστηρές πολιτικές για την πάταξη του φαινομένου και τη στήριξη των θυμάτων”.