Ακαθάριστα οικόπεδα: Και όμως, μπορεί να σου έρθει πρόστιμο 300 ευρώ ενώ το έχεις καθαρίσει

Ονόμος για τα ακαθάριστα οικόπεδα εφαρμόστηκε χωρίς την πρόβλεψη ασφαλούς διάθεσης της βιομάζας από τους καθαρισμούς, με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να κινδυνεύουν με πρόστιμα ύψους 300 ευρώ!

Στο νόμο για τα ακαθάριστα οικόπεδα, το παράδοξο είναι ότι οι ιδιοκτήτες που συμμορφώθηκαν με τους κανονισμούς και καθάρισαν τις ιδιοκτησίες τους, τώρα αντιμετωπίζουν παραβίαση της νομοθεσίας για την ανακύκλωση και τους κανονισμούς καθαριότητας των Δήμων.

Τεράστιοι όγκοι βιομάζας από τους καθαρισμούς 500.000 οικοπέδων, που αντιστοιχούν σε έκταση άνω του 1 εκατομμυρίου στρεμμάτων, έχουν στοιβαχτεί σε πεζοδρόμια, δρόμους και άλλους κοινόχρηστους χώρους, αποτελώντας κίνδυνο για πυρκαγιές και εστίες ρύπανσης.

Νομοθετικό κενό

Το πρόβλημα παραμένει. Ο νόμος 4819/2021 και οι Κανονισμοί Καθαριότητας των Δήμων προβλέπουν πρόστιμο 300 ευρώ για όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν φροντίσει για την ασφαλή διάθεση της βιομάζας από τον καθαρισμό των οικοπέδων τους.

Η υποχρέωση αυτή πρέπει να εκπληρώνεται μέσω των Δήμων, με προκαθορισμένο ραντεβού εντός 48 ωρών, όπως προβλέπεται από το ειδικό παράρτημα του νόμου 4819/2021 για την ανακύκλωση, αλλά και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του 2021 για τις υποχρεώσεις πολιτών, που πρέπει να περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς καθαριότητας των Δήμων. Ωστόσο, αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν προβλέφθηκαν στο νόμο και στη διαδικασία για τα οικόπεδα, που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι υπόχρεοι πρέπει να απομακρύνουν τυχόν εγκαταλελειμμένα καύσιμα, αναφλέξιμα, εκρήξιμα ή εύφλεκτα υλικά, αντικείμενα και απορρίμματα, και να φροντίζουν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Επιπλέον, πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του νόμου 4819/2021 (Α΄ 129) και της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/199776/2429/2021 (Β΄ 5888) σχετικά με τις υποχρεώσεις των πολιτών για τα απόβλητα κηπουρικών εργασιών και την καθαριότητα των πεζοδρομίων.