Ο Σύλλογος “ΑΠΟΖΑΡΙ” δωρίζει κάδους περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς συνεδρίασε κι αποφάσισε να αποδεχθεί τη δωρεά ειδικών κάδων συλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων, του «ΑΠΟΖΑΡΙ».

Θέμα: Αποδοχή ή μη δωρεάς κάδων συλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων του
Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστοριάς ΄΄ΤΟ ΑΠΟΖΑΡΙ΄΄ 

Αριθμός απόφασης 13/2019
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής:

I. Το από 28-09-2018 έγγραφο του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστοριάς “ΤΟ ΑΠΟΖΑΡΙ” με θέμα «Δωρεά κάδων συλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων». Το οποίο έχει ως εξής:
«Ακολουθώντας το παράδειγμα περιβαλλοντικής και οικολογικής ευαισθησίας πολλών Δήμων της χώρας μας (Παπάγου, Βύρωνα, Αγίου Αθανασίου, Κηφισιάς κ.α.) και του εξωτερικού και στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας Δήμου και πολιτών, ο Σύλλογός μας προτίθεται να αναλάβει το κόστος αγοράς τριών κάδων συλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων (σκυλιών κ.λ.π.) και τοποθέτησή τους στην περιοχή της Βόρειας Παραλίας στο ΑΠΟΖΑΡΙ στοχεύοντας έτσι να ευαισθητοποιήσει τους κατόχους ζώων συντροφιάς στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων.
Ο Σύλλογος ΑΠΟΖΑΡΙ είναι πάντα στο πλευρό της εκάστοτε Δημοτικής αρχής και συμμετέχει ενεργά στην καθαριότητα και τον εξωραϊσμό της γειτονιάς μας, όμως λειτουργεί σε εθελοντικό επίπεδο και δεν απασχολεί προσωπικό σε μόνιμη βάση για τη συντήρηση και καθαριότητα των κάδων αυτών.

Για το λόγο αυτό λοιπόν 
Ζητούμε:

Ως προϋπόθεση για την αγορά αυτή, την επίσημη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, των αρμόδιων
Αντιδημάρχων και υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς:
1. Αρχικά να αποδεχτεί τη δωρεά των κάδων αυτών
2. Να ορίσει κατάλληλα σημεία τοποθέτησής τους κατά μήκος της Βόρειας Παραλίας στην
περιοχή ΑΠΟΖΑΡΙ
3. Όταν οι κάδοι γεμίζουν να αναλάβει υπεύθυνα την τακτική συλλογή και αποκομιδή των ειδικών
αυτών απορριμμάτων και συντήρηση των κάδων αυτών.
Ευελπιστώντας ότι με μικρές περιβαλλοντικές δράσεις και την έμπρακτη συμμετοχή όλων μας η πόλη
της Καστοριάς θα γίνει πιο ανθρώπινη για το δημότη και τον επισκέπτη, είμαστε στη διάθεσή σας για
κάθε σχετική πληροφορία ή απορία.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παρακαλούμενα μας κοινοποιήσετε
εγγράφως την απόφασή σας, προκειμένου να προβούμε άμεσα στην παραπάνω αγορά.»

II. Την υπ’ αριθμ. 70/2018 απόφαση της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς με την οποία το
συμβούλιο της εκφράζεται θετικά επί της αποδοχής της δωρεάς των τριών κάδων και της
τοποθέτησής τους σε επιλεγμένες θέσεις στην Βόρεια Παραλία.

III. Το με αριθμ. πρωτ. 610/15-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με θέμα «Δωρεά Κάδων Συλλογής περιττωμάτων κατοικίδιων ζώων», το οποίο έχει ως εξής:
«Η Δ/νση Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την τακτική συλλογή και αποκομιδή των ειδικών αυτών απορριμμάτων.
Επίσης ορίζουμε τα εξής σημεία τοποθέτησης κατά μήκος της Β. Παραλίας στην Περιοχή Απόζαρι:
1. Στο πεζοδρόμιο απέναντι από την είσοδο της πλατείας Απόζαρι
2. Στο πεζοδρόμιο απέναντι από Pizza Zorba
3. Στο πεζοδρόμιο απέναντι από ταβέρνα Νοσταλγία
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.»

Γίνεται μνεία ότι κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκονταν οι: Αναγνώστου Σπυρίδωνας, Πούλιου Μαλαματή, Μπαλλή Ξανθίππη και Χαριζοπούλου Λαμπρινή μέλη του συλλόγου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Eπιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1η του  Ν. 3852/2010 και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται τη δωρεά τριών (3) κάδων από τον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Καστοριάς ΄΄ΤΟ ΑΠΟΖΑΡΙ΄΄ που θα τοποθετηθούν:
1. Στο πεζοδρόμιο απέναντι από την είσοδο της πλατείας Απόζαρι
2. Στο πεζοδρόμιο απέναντι από Pizza Zorba
3. Στο πεζοδρόμιο απέναντι από ταβέρνα Νοσταλγία
όπως υποδεικνύει η Υπηρεσία Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου, η οποία και βεβαιώνει
ότι αναλαμβάνει την τακτική συλλογή και αποκομιδή των ειδικών αυτών απορριμμάτων.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2019