Οι κλάδοι «πρωταθλητές» στην ανασφάλιστη εργασία

Εντατικοποίηση ελέγχων στον κλάδο του τουρισμού σχεδιάζει το ΣΕΠΕ. Το 2017, οι περισσότεροι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι ήταν στον επισιτισμό. Ακολουθούν χονδρικό και λιανικό εμπόριο.

Στον επισιτισμό «βρίσκονται» οι περισσότεροι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «Άρτεμις», του υπουργείου Εργασίας, που προκύπτει από τα αποτελέσματα της ελεγκτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΕΦΚΑ.

Από τον Σεπτέμβρη του 2013 έως και τον Δεκέμβρη του 2017 εντοπίστηκαν 17.765 αδήλωτοι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισιτισμού έναντι 201.166 που ελέγχθηκαν. Ο αμέσως επόμενος κλάδος σε πλήθος ανασφάλιστων εργαζομένων είναι το λιανικό εμπόριο, με συνολικά 2.796 «συλληφθέντες» αδήλωτους.

Ίδια εικόνα αποτυπώνεται και για το 2017. Μέσα σε μία μόνο χρονιά εντοπίστηκαν 3.880 ανασφάλιστοι στον επισιτισμό, έναντι 957 στο χονδρικό εμπόριο (2.039 στην 4ετία 2013-2017) και 712 στο λιανικό εμπόριο.

Συνολικά, το ποσοστό της αδήλωτης εργασίας κατά το 2017 εκτιμάται στο 14,6%. Συγκεκριμένα ελέχθησαν 36.683 επιχειρήσεις και οι 5.357 βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 14,60%). Σε σύνολο 139.021 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 8.335 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 6,00%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 88.109.944 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το 2016 είχαν αντίστοιχα διενεργηθεί έλεγχοι σε 34.241 επιχειρήσεις, εκ των οποίων βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.577 (ποσοστό 16,29%). Έτσι, στο σύνολο των 130.608 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι εντοπίστηκαν 9.270 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 7,10%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανήλθαν σε 97.858.466 ευρώ.

Να αναφερθεί ότι στον προθάλαμο για ψήφιση από τη Βουλή βρίσκεται σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που μειώνει τα πρόστιμα για την ανασφάλιστη εργασία, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα προσλάβει για ένα διάστημα τον εργαζόμενο που απασχολούσε κατά τη διάρκεια των ελέγχων ανασφάλιστο, και βέβαια εφόσον δεν έχει υποπέσει σε συνεχείς παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Μάλιστα, ο προγραμματισμός της δράσης του ΣΕΠΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις περιόδους και στους κλάδους όπου παρουσιάζεται μεγαλύτερη παραβατικότητα και σε στοχευμένους ελέγχους. Έτσι, βάσει του σχεδιασμού, οι έλεγχοι θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, δίνοντας προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο.

Τα στατιστικά στοιχεία αποτυπώνονται στην έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» και καταδεικνύουν τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με τα υψηλότερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας.

Ψηλά στη λίστα μαζί με τον επισιτισμό είναι και κλάδοι όπως η παροχή προσωπικών υπηρεσιών, τα καταλύματα, η κατασκευή ειδών ένδυσης, η βιομηχανία τροφίμων και η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών. Αν η αδήλωτη μετρηθεί ως ποσοστό επί των δηλωμένων εργαζόμενων και όχι σε απόλυτο πλήθος, τότε πρωταθλητές παραβατικότητας για το 2017 είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, όπου το 20,30% των εργαζομένων (δηλαδή οι 150 στους 740) βρέθηκαν αδήλωτοι. Ακολουθεί η κατασκευή ειδών ένδυσης (18,5%), η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (13,21%) κ.ά.

Να σημειωθεί ότι από τους 34.663 συνολικά εργαζόμενους που απασχολούνταν αδήλωτοι στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, άνδρες ήταν το 53,29% και γυναίκες το υπόλοιπο 46,71%. Το μερίδιο των αδήλωτων ανδρών εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των ανδρών εργαζομένων αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,96%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των αδήλωτων γυναικών εργαζομένων καταλαμβάνει ποσοστό 5,84%.

Από τους 587.383 εργαζόμενους που απασχολούνταν συνολικά στις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν, οι 485.605 είναι ημεδαποί (ποσοστό 82,67%), ενώ οι 101.778 αλλοδαποί (ποσοστό 17,33%). Το ποσοστό των αδήλωτων ημεδαπών εργαζομένων, σε σχέση με το σύνολο των ημεδαπών εργαζομένων είναι 4,28%, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των αδήλωτων αλλοδαπών εργαζομένων σε σχέση με το σύνολο των αλλοδαπών εργαζομένων είναι 13,62%. Οι αδήλωτοι ημεδαποί εργαζόμενοι στο σύνολο των αδήλωτων εργαζομένων αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,02%, ενώ οι αδήλωτοι αλλοδαποί εργαζόμενοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 39,98%.

euro2day.gr