Τι αλλάζει στην χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Οι αλλαγές συμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη ως ένα ακόμη από τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης.

Ανά 6μηνο θα γίνεται από την 1η Νοεμβρίου η ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), ενώ από την 1η Αυγούστου, θα είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ όλων των δικαιούχων του ΚΕΑ, όπως επίσης και όλων των ενήλικων μελών του ωφελούμενου νοικοκυριού που μπορούν να εργαστούν.

Αναλυτικά, νέα ΚΥΑ τίθεται σε εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου και ορίζει πως η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται για ένα 6μηνο και όχι ανά 12μηνο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιείται ένας έλεγχος μέσα στο 6μηνο, για τα έσοδα – εισοδήματα του προηγούμενου 6μήνου, χωρίς τα γραφειοκρατικά εμπόδια που ίσχυαν για το 12μηνο. Μετά τη λήξη του, ο δικαιούχος θα μπορεί να επανυποβάλει την αίτησή του.

Με τον τρόπο αυτό, απαλείφεται, για παράδειγμα, η πρόβλεψη που ίσχυε να υποβάλλουν οι δικαιούχοι υποχρεωτικά τροποποιητική αίτηση εντός 15 ημερών από την οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής.

Όπως απαλείφεται και το ότι θα αφαιρείται από το ελεγχόμενο εισόδημα το 100% του καθαρού μισθού του πρώτου μήνα και το 40% των δύο επόμενων μηνών, σε περίπτωση που μέλος του νοικοκυριού βρει εργασία.

Επίσης δεν θα προβλέπεται από την 1η Νοεμβρίου και μετά, η διακοπή του ΚΕΑ από τον 4ο μήνα της εργασίας.

Παράλληλα, η απόφαση προβλέπει ότι από 1η Αυγούστου δικαιούχοι και υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού (π.χ. ενήλικα παιδιά που δεν σπουδάζουν/φοιτούν), εφόσον μπορούν να εργαστούν, υποχρεούνται:

* Να εγγράφονται στο Μητρώο ανέργων και να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους στον ΟΑΕΔ.

* Να επισκέπτονται όποτε κληθούν τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Οργανισμού και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.

* Να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.

* Εφόσον εργάζονται, οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.

* Να ανταποκρίνονται σε σχετική ειδοποίηση για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης, όπως ψυχοκοινωνικής στήριξης, επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης κ.ο.κ. από ειδικευμένους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου, των Κέντρων Κοινότητας και των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.

Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη απόφαση προέβλεπε για τους αρχηγούς κάθε νοικοκυριού τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, γεγονός που συνδεόταν με τη συνακόλουθη υποχρέωση της αποδοχής κάθε προτεινόμενης κατάλληλης θέσης εργασίας κ.λπ.

Με τη νέα απόφαση, αν δεν τηρούνται οι ρήτρες για όσους μπορούν να εργαστούν, το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις και όχι μετά από ένα χρόνο, όπως προβλεπόταν.

Με την ίδια ΚΥΑ, εξαιρούνται επιπλέον από το εισόδημα που ελέγχεται, και το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους καθώς και η οικονομική ενίσχυση που δίνεται για φυσικές καταστροφές και θεομηνίες. Απαιτούνται δικαιολογητικά σε περίπτωση νοικοκυριού με ανήλικα τέκνα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς και βεβαίωση εγγραφής/φοίτησης στο σχολείο, προκειμένου τα εν λόγω νοικοκυριά να υποβάλουν αίτηση στο ΚΕΑ.

Μάλιστα, για κάθε επόμενη υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου ενίσχυσης, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης των ανήλικων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

foroline.gr