Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στην λίμνη της Καστοριάς

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος όπως και κάθε χρόνο στην λίμνη Καστοριάς από την Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ), που αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International).

Πρόκειται για το μακροβιότερο και παγκοσμίου εμβέλειας πρόγραμμα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον κόσμο.

Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροβιότοπους, αλλά και άλλα είδη που έχουν σχέση με αυτούς αν και ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες όπως αρπακτικά και θαλασσοπούλια.

Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγροβιότοποι.

Στην Καστοριά σήμερα, πάρα το γεγονός ότι η λίμνη της Καστοριάς ήταν τις τελευταίες μέρες παγωμένη σχεδόν στο 80% της επιφάνειας της με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός πουλιών να μετακινηθεί σε άλλες περιοχές , καταγράφηκαν μεγάλοι πληθυσμοί από Ερωδιόμορφα πουλιά , διάφορα είδη παπιών και σημαντικός αριθμός από Πελεκάνους.