Νέο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην Καστοριά

Ο  Εμπορικός  Σύλλογος  Καστοριάς ,

1).  σε συνέχεια  των  μέτρων  που  ανακοινώθηκαν  από  τους  αρμόδιους  Υφυπουργούς  για την  σταδιακή  επανεκκίνηση  λειτουργίας  της  αγοράς ,

2).  σεβόμενος  απόλυτα  την  προστασία  της  δημόσιας  και  ατομικής  υγείας  στην  πόλη μας,

3).  με  αίσθημα  ευθύνης  απέναντι  στους  Συναδέλφους, τις  τρέχουσες  και πλέον, συσσωρευμένες  λειτουργικές  τους  ανάγκες  και  υποχρεώσεις  μετά  την  δίμηνη αναγκαστική  παύση  της  λειτουργίας  των  καταστημάτων  της  πόλης  μας , καθώς  και τους  καταναλωτές  πελάτες  των  καταστημάτων μας,

προτείνει  στα  μέλη  του , μέχρι  νεωτέρας ,
το  ωράριο  λειτουργίας  των  καταστημάτων  να  διαμορφωθεί  ως  εξής:

Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο:  από  10,00  έως  14,00

Τρίτη -– Πέμπτη – Παρασκευή :  από  10,00  έως  14,00  και  17,30  έως  20,30.

Είναι  εντελώς  αυτονόητο  ό,τι, εντός  του  ισχύοντος  εθνικού  πλαισίου  ωραρίου  των  καταστημάτων , αλλά  και  στο  πλαίσιο  της  ατομικής  υγιεινής  και  ευθύνης  του  καθενός, όποιος  συνάδελφος  κρίνει  πώς  πρέπει  να  λειτουργήσει  το  κατάστημά  του  με  το  γνωστό  μέχρι  τώρα  σε  όλους  ωράριο , μπορεί  να  το  κάνει.

Σε  κάθε  περίπτωση , το  αμέσως  επόμενο  διάστημα , θα  υπάρχει  άμεση , συνεχής  και ουσιαστική  ενημέρωση  προς  τους  Συναδέλφους , για  ενδεχόμενη  αλλαγή  στο  ωράριο  λειτουργίας  των  καταστημάτων  και  την  τήρηση  των  κανόνων  ασφαλείας, προφύλαξης  και  υγιεινής  στα  καταστήματά  μας , με  σκοπό  πάντοτε  τον  περιορισμό  της διασποράς  του  κορωνοϊού  και  την  διαφύλαξη  της  δημόσιας  υγείας , ώστε  όλοι  μας , οι  ιδιοκτήτες  και οι  εργαζόμενοι , να  καταστήσουμε  τα  εμπορικά  καταστήματα  της  πόλης  μας  τον  πλέον  ασφαλή  τόπο  για  τις  αγορές  των  καταναλωτών.

Το  Δ.Σ.