Η ASTRA AIRLINES συνεχίζει την εκμετάλλευση της αεροπορικής γραμμής Αθήνα- Κοζάνη-Καστοριά

Με ποσό €2.708.160,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, συνεχίζει, γι’ ακόμη μια τετραετία, η εταιρεία ASTRA AIRLINES, την εκμετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραμμής Αθήνα- Κοζάνη-Καστοριά, στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει το θέμα, το αρμόδιο Υπουργείο ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού, στο οποίο συμμετείχε μία ακόμη εταιρεία και το κατακύρωσε υπέρ της.

kozan.gr