Αναμνήσεις: Η βασιλόπιτα της Αρχιτεκτονικής σχολής Καστοριάς

Η ίδρυση της αρχιτεκτονικής σχολής στην Καστοριά έγινε σαν το “γεφύρι της Άρτας».

Εξαγγέλθηκε το 2003, δρομολογήθηκε το 2005 και έπρεπε να λειτουργεί από το 2007.

Toν Ιανουάριο του 2010 έκοψαν πίτα με την επιτροπή της υπό ίδρυσιν Αρχιτεκτονικής σχολής.

To 2021 ούτε βασιλόπιτες έχουμε… ούτε και αρχιτεκτονική σχολή.

Φωτογραφίες αρχείο Δημήτρη Τσουρτσούλα