Ένα βίντεο από καρδιάς.

Αγαπημένη και όμορφη Καστοριά. Ένα βίντεο από καρδιάς του Kostas Tegos