Τα θέματα σε ψηφιακά συστήματα, οικοδομική, μηχανές εσωτερικής καύσης και τεχνολογία υλικών

Λίγο μετά τις 10:00 ανάρτησε το Υπουργείο Παιδείας τα θέματα και στα τέσσερα μαθήματα στα οποία εξετάζονται σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ 2021 στις πανελλήνιες και συγκεκριμένα στα ψηφιακά συστήματα μηχανές εσωτερικής καύσης, τεχνολογία υλικών και οικοδομική.

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ” πατήστε εδώ

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ” πατήστε εδώ

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος “ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)” πατήστε εδώ

Για να δείτε τα θέματα του μαθήματος “ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ” πατήστε εδώ