Ερώτηση Ολ. Τελιγιορίδου για τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών

Ερώτηση Ολυμπίας Τελιγιορίδου για τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών στους υπηρετούντες στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης της Π.Ε. Καστοριάς

Ερώτηση κατέθεσε η Ολυμπία Τελιγιορίδου προς τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και Οικονομικών για την αποκατάσταση της μισθολογικής αδικίας στους υπηρετούντες στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης της Π.Ε. Καστοριάς, ζητώντας τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών.

Οι υπηρετούντες συνοριακοί φύλακες έχουν ανταποκριθεί πλήρως και αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους από την ημέρα ίδρυσης της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης στην παραμεθόριο της ΠΕ Καστοριάς.

Κρίνεται απαραίτητο να ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημα χορήγησης του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών, το οποίο λαμβάνουν συνάδελφοί τους, συνοριακοί φύλακες άλλων Π.Ε. που ασκούν τα ίδια καθήκοντα αλλά και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι της Π.Ε. Καστοριάς.

Ερώτηση
Προς τους Υπουργούς

Προστασίας του Πολίτη
Εσωτερικών
Οικονομικών

Θέμα: «Αποκατάσταση μισθολογικής αδικίας με τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών στους υπηρετούντες στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης της Π.Ε. Καστοριάς»

Από την ημέρα ίδρυσης της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι υπηρετούντες συνοριακοί φύλακες ανταποκρίθηκαν πλήρως και αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους, σημειώνοντας μεγάλες επιτυχίες και εμπεδώνοντας το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους των ακριτικών χωριών και σε όλους τους πολίτες της Περιφέρειας.

Ειδικά το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται στην ΠΕ Καστοριάς σημαντική αύξηση μεταναστευτικών ροών που έχουν προορισμό όμορες χώρες και το σύνολο του δυναμικού των τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης έχει αυξημένες ευθύνες αλλά αποκλείεται αδίκως από τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου.

Επειδή, σύμφωνα με το με το Ν.1892/1990 ορίζεται ως παραμεθόριος περιοχή η Π.Ε Καστοριάς,

Επειδή, προβλέπεται η καταβολή επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με το Ν.4024/2011 αρ.15 παρ. 2,

Επειδή, τα στελέχη του Τμήματος Συνοριακών Φυλάκων Καστοριάς επιτελούν αντίστοιχο έργο με αυτό που επιτελείται στη Θράκη και τον Έβρο,

Επειδή, αποτελεί αδικία το γεγονός να εξαιρούνται τα στελέχη του Τμήματος Συνοριακών Φυλάκων Καστοριάς, παρότι άλλοι κλάδοι εργαζομένων λαμβάνουν κανονικά το επίδομα,

Επειδή, το προσωπικό των Τμημάτων της Συνοριακής Φύλαξης στην Π.Ε. Καστοριάς συνεχίζει να βιώνει την άνιση μισθολογική και επιδοματική μεταχείριση,

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεται η Κυβέρνηση της Ν.Δ. να προχωρήσει στην αποκατάσταση της αδικίας με τη χορήγηση του επιδόματος απομακρυσμένων – παραμεθόριων περιοχών στους Συνοριακούς Φύλακες της Π.Ε. Καστοριάς;
  2. Με ποιο σκεπτικό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της συνοριακής φύλαξης από το παραμεθόριο επίδομα στην ΠΕ Καστοριάς όταν άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι της ίδιας Π.Ε. το παίρνουν κανονικά; 

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Τελιγιορίδου Ολυμπία