Πρόσκληση σε γενική συνέλευση του Συλλόγου Ομόνοια Καστοριάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρχαιρεσίες Συλλόγου

Με την από 26-10-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» προσκαλούνται τα μέλη του στην τακτική Γενική Συνέλευση της 31ης Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρες από 10.30 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου, για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής και των οργάνων του Συλλόγου σύμφωνα με το Καταστατικό αυτού.

Υπενθυμίζεται η καταβολή της ετήσιας συνδρομής μελών του Συλλόγου γιο την τόνωση των οικονομικών του.

Θα τηρηθούν δε όλα τα προβλεπdμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας –

Για το Δ.Σ του Π.Σ. ΟΜΟΝΟΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Κακαγιάννης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ευάγγελος Πανταζής