Αποτελέσματα εκλογών ΕΛΜΕ Καστοριάς

Αποτελέσματα Εκλογών Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς, 15ης Φεβρουαρίου 2022.

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Καστοριάς
Σύνολο Ψηφισάντων: 197, Λευκά – Άκυρα: 4 (3 – 1), Έγκυρα: 193

Αποτελέσματα Διαλογής Ψήφων Υπέρ Συνδυασμών και Υπέρ των Υποψηφίων

Για το Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Καστοριάς

Σύνολο Ψηφισάντων: 197, Λευκά – Άκυρα: 5 (4 – 1), Έγκυρα: 192

Αποτελέσματα Διαλογής Ψήφων Υπέρ Συνδυασμών και Υπέρ των Υποψηφίων