17 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Θα υπογραφούν διετείς συμβάσεις εργασίας – Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Με 17 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 24μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση

Διεύθυνση Κατάθεσης:
Μαυριωτίσσης 33, Τ.Κ. 52 1 00, Καστοριά (υπόψη κ. Γιαννούλη Ειρήνης). Επικοινωνία: 246 7350636