Εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας θα πραγματοποιήθουν στην Π.Ε. Καστοριάς

Βελτιώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς πρόκειται να πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε δύο συμβάσεις που αφορούν, η πρώτη ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς, προϋπολογισμού 175.940.38€, με ανάδοχο του έργου την επιχείρηση «Εγνατία Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και η δεύτερη, την αποκατάσταση της επαρχιακής οδού από Νεστόριο προς Μελάνθιο, προϋπολογισμού 85.960,00€ με ανάδοχο τον Τσιτσικλή Βασίλειο.

Η χρηματοδότηση των έργων θα γίνει μέσα από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541.

Η υλοποίηση των παραπάνω έργων θα συμβάλλει στην ασφαλέστερη οδική μετακίνηση των πολιτών και θα διευκολύνει τη μεταφορά εμπορευμάτων στην περιοχή.