Κοιτάω μπροστά..

σημαίνει πως δεν ξεχνώ από που έρχομαι..

σημαίνει όραμα για το αύριο βασιζόμενο στις πραγματικές ανάγκες

Ένας τέτοιος σύλλογος ιδρύθηκε σήμερα στην πόλη μας με την αθρόα συμμετοχή των μελών αυτής της νέας ομάδας με βασικό σκοπό την επίτευξη στόχων που διασφαλίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο…

Ανοίξτε την παρακάτω Photo Gallery για να δείτε τις φωτογραφίες σε υψηλότερη ανάλυση