Έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην πόλη της Καστοριάς

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης στην υψηλή ζώνη της πόλης της Καστοριάς από τις 8:00πμ μέχρι της 13:00μμ λόγω βλάβης κεντρικού αγωγού επί της Οδού Αγίου Αθανασίου.

Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς εργάζονται για την αποκατάστασή της.