Ανακοίνωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος για Τετάρτη και Πέμπτη

Ειδοποιούνται  οι  κάτοικοι  των παρακάτω περιοχών ότι  για να  εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές  εργασίες λόγω συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ  ΑΕ θα γίνει διακοπή  ηλεκτρικού  ρεύματος.

Τετάρτη 9/11/2022
08:00 ΕΩΣ 09:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Φ/Β ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
09:30 ΕΩΣ 12:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΚΟΡΗΣΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΔΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ ΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΛΙΘΙΑΣ
Πέμπτη 10/11/2022
08:00 ΕΩΣ 14:00 ΣΤΟ Δ/Δ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΡΑΤΣΙΟΥ – ΛΑΖΑΡΟΥ – ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΩΝ
13:00 ΕΩΣ 14:30 ΣΤΟ Δ/Δ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Ν. ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αν  οι εργασίες  τελειώσουν  νωρίτερα, το ρεύμα θα  ξαναδοθεί  πριν από τον  χρόνο  λήξης της  διακοπής.

Για αυτό το  λόγω  οι  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του  ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ θα πρέπει  να θεωρούνται ότι  έχουν  συνέχεια  ρεύμα.

Έτσι  για λόγους  ασφαλείας  απαγορεύεται  η προσέγγιση  σε αγωγούς  η  άλλα  στοιχεία δικτύου ακόμα κι  αν βρίσκονται  επί του  εδάφους  γιατί  υπάρχει  σοβαρός  κίνδυνος  ατυχήματος.