Άκης Τσούκας: Συζητήσεις με μη κρατικά πανεπιστήμια διεθνούς κύρους με στόχο την ίδρυση παραρτημάτων στην πόλη μας

Ο υποψήφιος δήμαρχος Καστοριάς, κ. Άκης Τσούκας, πιστεύοντας ότι ο βασικός πυλώνας της ανάπτυξης είναι η εκπαίδευση και αφουγκραζόμενος τις επιταγές της σύγχρονης εποχής που απαιτούν την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, την χρήση νέων τεχνολογιών, την καινοτομία και την συνεχή ανανέωση των δεξιοτήτων, θεωρεί ότι η εξασφάλιση διεξόδων και προοπτικών για όλους τους νέους θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητά του.

Αναγνωρίζουμε το υψηλό επίπεδο ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και δη της Δυτικής Μακεδονίας, όπου ως νέα δημοτική αρχή θα συνεργαστούμε στενά για την περαιτέρω αναβάθμιση στο Δήμο μας.

Η κυβέρνηση ως γνωστόν επεξεργάζεται τα άρθρα 16 και 28 του Συντάγματος, ώστε να βρεθεί διέξοδος για την λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό ως παράταξη έχουμε ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις με πανεπιστημιακά ιδρύματα διεθνούς κύρους, προκειμένου να εξασφαλίσουμε σε περίπτωση λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, ευνοϊκούς  όρους φοίτησης και καθοδήγησης για τους νέους του δήμου μας, με απώτερο στόχο την ίδρυση παραρτημάτων τους στην πόλη μας.

Πρόθεσή μας είναι η δημιουργία επιλογών, η διασφάλιση ακέραιης επαγγελματικής κατάρτισης, η διαρκής γνώση και η απόκτηση ικανοτήτων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Εργαζόμαστε αδιάκοπτα για να καταστήσουμε αυτό το όραμα πραγματικότητα και προσβλέπουμε σε μία λαμπρή εκπαιδευτική και οικονομική εποχή για την πόλη μας.