Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που αυξάνουν τον κίνδυνο ανακοπής

Σύμπλεγμα ελαφρώς ανθυγιεινών χαρακτηριστικών συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο ανακοπής και εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Οι ενήλικες στην μέση ηλικία με τρία ή περισσότερα ανθυγιεινά χαρακτηριστικά,  όπως η ελαφρώς υψηλή περιφέρεια μέσης, η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και τα αυξημένα επίπεδα γλυκόζης κινδυνεύουν από πρώιμη εμφάνιση ανακοπής ή εγκεφαλικού επεισοδίου έως και δύο χρόνια νωρίτερα από τους συνομηλίκους τους, σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε στο ESC Congress 2023.

«Πολλοί είναι οι άνθρωποι στα 40 και στα 50 τους που ενώ έχουν λίγο παραπάνω λίπος γύρω από την μέση και οριακά αυξημένη αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη ή επίπεδα γλυκόζης, νιώθουν γενικά καλά και δεν γνωρίζουν τον κίνδυνο που διατρέχουν» αποκαλύπτει η συγγραφέας της μελέτης Δρ Lena Lönnberg από το Västmanland County Hospital στην Σουηδία.

«Ο παραπάνω συνδυασμός, που ονομάζεται μεταβολικό σύνδρομο, είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στους δυτικούς πληθυσμούς όπου οι άνθρωποι εν αγνοία τους αναμένεται να αντιμετωπίσουν μελλοντικά προβλήματα υγείας» συμπληρώνει η ίδια.

Υπολογίζεται ότι έως και το 31% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μεταβολικό σύνδρομο. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη, καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού και πρόωρου θανάτου.

Αυτή η μελέτη διερεύνησε τη σχέση μεταξύ του ασυμπτωματικού μεταβολικού συνδρόμου στη μέση ηλικία και την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων ή θανάτου έως και τρεις δεκαετίες νωρίτερα.

Οι επιπτώσεις του «αθόρυβου» μεταβολικού συνδρόμου

Συνολικά 5.084 άτομα στην μελέτη (15%) πληρούσαν τα κριτήρια για το μεταβολικό σύνδρομο και εντοπίστηκε μια ομάδα ελέγχου 10.168 ατόμων χωρίς μεταβολικό σύνδρομο.

Περίπου το 47% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 27 ετών, 1.317 (26%) συμμετέχοντες με μεταβολικό σύνδρομο πέθαναν σε σύγκριση με 1.904 (19%) που δεν είχαν.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν μεταβολικό σύνδρομο είχαν 30% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης συγκριτικά με τους συμμετέχοντες που δεν είχαν μεταβολικό σύνδρομο.

Μη θανατηφόρα καρδιαγγειακά συμβάντα (έμφραγμα του μυοκαρδίου και/ή εγκεφαλικό) εμφανίστηκαν σε 1.645 (32%) συμμετέχοντες με μεταβολικό σύνδρομο και 2.321 (22%) που ανήκαν στην ομάδα ελέγχου.

Αυτό αντιστοιχεί σε 35% μεγαλύτερο κίνδυνο ανακοπής και εγκεφαλικού για τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο. Ο διάμεσος χρόνος μέχρι το πρώτο μη θανατηφόρο έμφραγμα ή εγκεφαλικό ήταν 16,8 χρόνια στην ομάδα με μεταβολικό σύνδρομο και 19,1 χρόνια στην ομάδα ελέγχου, μια διαφορά 2,3 ετών.

Πώς έφτασαν σε αυτά τα συμπεράσματα

Στη μελέτη συμμετείχαν 34.269 ενήλικες ηλικίας 40 και 50 ετών που παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα καρδιαγγειακού προσυμπτωματικού ελέγχου το 1990 έως το 1999 στη σουηδική κομητεία Västmanland.

Οι συμμετέχοντες πήγαν στο κέντρο πρωτοβάθμιας φροντίδας για κλινική εξέταση, η οποία περιελάμβανε μετρήσεις ύψους, βάρους, αρτηριακής πίεσης, ολικής χοληστερόλης, γλυκόζης αίματος και περιφέρειας μέσης και ισχίου.

Συμπλήρωσαν επίσης ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συνήθειες του τρόπου ζωής, το προηγούμενο ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες όπως η εκπαίδευση.

Τα άτομα ταξινομήθηκαν με μεταβολικό σύνδρομο εάν είχαν τρία ή περισσότερα από τα ακόλουθα: 1) περίμετρος μέσης 102 cm ή μεγαλύτερη για τους άνδρες και 88 cm ή μεγαλύτερη για τις γυναίκες, 2) ολική χοληστερόλη 6,1 mmol/l ή μεγαλύτερη, 3) 130 mmHg ή υψηλότερη συστολική αρτηριακή πίεση και/ή 85 mm Hg ή υψηλότερη διαστολική αρτηριακή πίεση, 4) γλυκόζη πλάσματος νηστείας 5,6 mmol/l ή υψηλότερη.

Τα δεδομένα για τα καρδιαγγειακά συμβάντα (έμφραγμα του μυοκαρδίου και εγκεφαλικό επεισόδιο) και τον θάνατο συλλέχθηκαν από εθνικά και τοπικά μητρώα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις συσχετίσεις μεταξύ του μεταβολικού συνδρόμου μέσης ηλικίας και των μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών συμβάντων και της θνησιμότητας από κάθε αιτία μετά από προσαρμογή για την ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, τη σωματική αδράνεια, το επίπεδο εκπαίδευσης, τον δείκτη μάζας σώματος και την περιφέρεια ισχίου.