Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας υπό την Προεδρία της Μαρίας Αντωνίου

Υπό την Προεδρία της Μαρίας Αντωνίου ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι εργασίες της πρώτης συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέματα ημερήσιας διάταξης: α) Προγραμματισμός των εργασιών της Επιτροπής και β) Σύσταση και συγκρότηση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης των Ανθρώπων.

Η Μαρία Αντωνίου αρχικά καλωσόρισε όλα τα μέλη της Επιτροπής, ευχαρίστησε για άλλη μια φορά τους συναδέλφους Βουλευτές για την εκλογή της, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τη Γραμματεία της Επιτροπής για τη θερμή υποστήριξη του ρόλου της ως νέα Πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι αντικείμενο της συγκεκριμένης Επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, η έρευνα και διατύπωση προτάσεων με σκοπό την προώθηση στην οικογένεια, την εκπαίδευση και στους άλλους κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και την κατοχύρωση και την εφαρμογή από τη διοίκηση, της αρχής της ισότητας των φύλων και ιδίως σε θέματα απασχόλησης και του σεβασμού και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ενώ η Επιτροπή λειτουργεί και με δύο υποεπιτροπές, μία για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και η δεύτερη για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων.