Πωλείται – μεταβιβάζεται Φαρμακείο στο κέντρο της Καστοριάς

Πωλείται – μεταβιβάζεται Φαρμακείο στο κέντρο της Καστοριάς λόγω συνταξιοδότησης.

Πληροφορίες τις ώρες 13.00 με 15.00 στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6977572540