Ανακαίνιση κτιρίου Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ληπτών υπηρεσιών υγείας και την αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας τους η Διεύθυνση του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού σας ενημερώνει ότι θα ξεκινήσουν άμεσα τεχνικές εργασίες που αφορούν την ανακαίνιση – αναβάθμιση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού.

Παρακαλούμε για την κατανόηση, την υπομονή του κοινού και την προσαρμογή όλων μας στις αλλαγές που θα επέλθουν προς γενικότερο όφελος.

Η Υπεύθυνη Συντονισμού της
Επιστημονικής Λειτουργίας
του Κ.Υ Άργους Ορεστικού