Ταλαιπωρήθηκε σχολική εκδρομή με προορισμό την Καστοριά…..Πρώτη Φορά Αριστερά

Ανάρτηση στο facebook από τον Πρόεδρο Δημοτικού Σχολείου Πλατέος Ημαθείας

Σχολική εκδρομή του δημοτικό σχολείου Πλατέος… 19 χιλιόμετρα έξω από Καστοριά .. Ενημέρωση από την αστυνομία (αφού μας σταμάτησαν 5 φορές για έλεγχο προορισμού) “Δεν μπορείτε να πάτε πάνω από την Καστοριά .. απαγορεύεται… Κλείσαμε τον δρόμο για Πρέσπες” …
Πρώτη φορά αριστερά…..!!!!!