Ευτυχώς που ήταν έτοιμα τα έγγραφα για την κατασκευή των έργων.