Αναγγελία για ζημιές από ΧΑΛΑΖΙ στην Κορομηλιά, Λεύκη και Μεσοποταμία

Σας ενημερώνουμε ότι έχει γίνει αναγγελία για ζημίες από ΧΑΛΑΖΙ στις 08/07/2018 στη Μεσοποταμία, στην Κορομηλιά και στη Λεύκη σε δενδρώδεις καλλιέργειες, φασόλια, αμπέλια και τριφύλλια. Επίσης έχει γίνει αναγγελία για ζημίες από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 08/07/2018 στη Μεταμόρφωση σε μηδική. Για την υποβολή δηλώσεων οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στις ανταποκρίτριες του ΕΛ.Γ.Α. :

Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Παπαδοπούλου Αλεξία τηλ. 2467352219

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων είναι η   23/07/2018

Δικαιολογητικά: Αντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής  ΕΛ.Γ.Α. έτους 2018