Δήμος Καστοριάς: Έρευνα απόψεων – Αξιολογήστε τα Ραγκουτσάρια

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καστοριάς να συμμετάσχουν ενεργά στην έρευνα για την αξιολόγηση του θεσμού των «Ραγκουτσαριών» της Καστοριάς.

Στο πλαίσιο του έργου Culture Lands που χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania 2014 –2020”

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί λιγότερο από 3 λεπτά και μπορείτε να το βρείτε:

https://forms.gle

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα και εμπιστευτικά, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της έρευνας και θα δημοσιευθούν σε επεξεργασμένη αθροιστική μορφή για τις ανάγκες του έργου Culture Lands