Στον εισαγγελέα προσφεύγουν οι γονείς των μαθητών της Α΄Τάξης του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς, προσήλθαμε σε συνεδρίαση σήμερα Τετάρτη 23-09-2020 και ώρα 17:30΄ στο χώρο του σχολείου οι υπογράφοντες το παρόν γονείς των μαθητών της Α΄ Τάξης του Γυμνασίου.

Σκοπός της συνεδρίασης ήταν να ενημερωθούμε για την σύμπτυξη των τμημάτων της Α΄ Τάξης του σχολείου μας από τρία (3) τμήματα σε δύο (2), με αριθμό μαθητών ανά τμήμα είκοσι έξι. (26).

Αφού ενημερωθήκαμε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια οφείλεται σε απόφαση της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, καθώς επίσης και για όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με σκοπό την ανάκληση της απόφασης αυτής.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ για την εν λόγω απόφαση, η οποία, αφενός μεν έρχεται σε προφανή αντίθεση με τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται σε όλα τα σχολεία της χώρας για την αντιμετώπιση της πανδημίας (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών), αφετέρου δε θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών, καθόσον αγνοεί το γεγονός ότι οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (κτιριοδομικό και πυροπροστασίας), δεν δύνανται φιλοξενήσουν τον ανωτέρω αριθμό μαθητών, γεγονός που βεβαιώνεται και με σχετικό έγγραφο των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ την αποχή των μαθητών της Α΄ Τάξης του Γυμνασίου μας από τα μαθήματά τους για την Πέμπτη 24-09-2020 και Παρασκευή 25-09-2020, ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης αυτής και την επαναλειτουργία της Α΄ Τάξης με τρία (3) τμήματα, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του σχολείου.

Εξουσιοδοτούμε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων να αναφερθεί για το ως άνω θέμα στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καστοριάς, καθώς και να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια προς κάθε Αρχή με σκοπό την ανάκληση της ως άνω απόφασης.

Σε περίπτωση που απαιτηθούν περαιτέρω ενέργειες θα υπάρξει νέα συνεδρίαση των γονέων.

Καστοριά 23/9/2020

Οι γονείς των μαθητών της Α΄Τάξης του 3ου Γυμνασίου Καστοριάς

(Ακολουθούν υπογραφές)