Νέα έντυπα μετακίνησης από τη Δευτέρα – Τι αλλάζει για τους εργαζόμενους

Από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου αλλάζουν όλα στον τρόπο μετακίνησης εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αλλά και των αυτοαπασχολούμενων, με την νέα βεβαιώση μετακίνησης προκειμένου να περιοριστεί η αυξημένη κινητικότητα στους δρόμους και η περαιτέρω εξάπλωση του τρίτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού.

Ειδικότερα από την Δευτέρα οι εργοδότες θα πρέπει να χορηγήσουν στους εργαζόμενους τους για την μετακίνησή τους το νέο έντυπο βεβαιώσης μετακίνησης μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Πλέον το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δεν θα εκδίδει βεβαιώσεις για τους εργαζόμενους που έχουν καταχωρηθεί ότι:

  • απασχολούνται σε καθεστώς τηλεργασίας
  • βρίσκονται οι συμβάσεις εργασίας τους σε αναστολή.

Για τους υπόλοιπους που απασχολούνται ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ στη βεβαίωση μετακίνησης θα αναφέρεται ρητά το ωράριο απασχόλησης τους για να μπορούν να μετακινούνται μόνο τις συγκεκριμένες ώρες ενώ οι εργοδότες θα συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση ότι ο εργαζόμενος δεν είναι σε αναστολή ή δεν εργάζεται εξ αποστάσεως.

Βεβαιώσεις που έχουν δοθεί σε τηλεργαζόμενους και μισθωτούς σε αναστολή παύουν να ισχύουν από την ερχόμενη Δευτέρα, καθώς πλέον όλοι θα πρέπει να διαθέτουν το νέο έντυπο. Στόχος είναι να ενεργοποιηθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων, όπως ανέφερε η Γενική Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη προκειμένου οι ελεγκτές να έχουν στη διάθεση τους τα στοιχεία της τηλεργασίας και των αναστολών σε πραγματικό χρόνο.

Έτσι οι εργοδότες που θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους μέχρι την Κυριακή 14/2 σε αναστολή δεν θα μπορούν να χορηγήσουν γι αυτούς τους εργαζόμενους βεβαίωση μετακίνησης.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα χρειάζονται υπεύθυνη δήλωση από την Εργάνη ή βεβαίωση τύπου Α αλλά και εκτύπωση από taxis φορολογικών στοιχείων και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αναλυτικότερα από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου για την μετακίνηση των εργαζομένων ισχύουν τα εξής:

Για τον ιδιωτικό τομέα

1. Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, δεν δύνανται να λαμβάνουν βεβαιώσεις μετακίνησης από τον εργοδότη τους (είτε από το ΕΡΓΑΝΗ είτε από το forma.gov.gr)
2. Όσοι είναι αυτοπασχολούμενοι, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, μαζί με τη βεβαίωση «τύπου Α’» που εκδίδεται από το forma.gov.gr θα πρέπει να φέρουν και εκτύπωση από το Taxisnet των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας
3. Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων στους χώρους εργασίας θα πραγματοποιούνται στη βάση της προδήλωσης που γίνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων ή εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι οι δηλώσεις που εκδίδονται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αφορούν αποκλειστικά στο νόμιμο δηλωθέν ωράριο εργασίας, ενώ οι άδειες μετακίνησης που βρίσκονται σε ισχύ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία και σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων παύουν να ισχύουν.

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να κινούνται μόνο με τη χρήση των 6 επιλογών του sms στο 13033.

Για τον δημόσιο τομέα

1. Οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που οφείλουν να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες και από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και θα αναφέρεται και στους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασία.

2. Οι βεβαιώσεις κίνησης θα πρέπει να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας, με τη φροντίδα των οικείων διευθύνσεων προσωπικού, ενώ θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.