Ο μεσημεριανός ύπνος μας βοηθά να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις

Ο ύπνος είναι απαραίτητος τόσο για τη διαμόρφωση της μνήμης, όσο και για την εγκαθίδρυση νέων πληροφοριών. Η τεχνολογία σήμερα επιτρέπει πια στους επιστήμονες να εντοπίσουν ποια σημεία του εγκεφάλου εμπλέκονται στη μάθηση και πώς η στέρηση ύπνου αλληλεπιδρά με την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου.

Η νευροπλαστικότητα είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στα ερεθίσματα που λαμβάνει από το περιβάλλον. Αυτό που συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κοιμόμαστε αποτελεί επίσης τον πυρήνα πολυάριθμων μελετών. Σύμφωνα με πρόσφατη μάλιστα έρευνα, οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν συγκεκριμένες αναμνήσεις και να τις ενδυναμώσουν ενώ οι συμμετέχοντες κοιμόντουσαν χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα ηχητικά στοιχεία.

Τώρα, μια νέα ενδιαφέρουσα έρευνα εστιάζει στην επίδραση του μεσημεριανού ύπνου στην ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργαστεί πληροφορίες για τις οποίες δεν έχουμε συνειδητή επίγνωση. Επιπλέον, η έρευνα εξέτασε πώς ο μεσημεριανός ύπνος επιδρά στη συνειδητή συμπεριφορά και στο χρόνο επιλογής/ αντίδρασης – δηλαδή την ταχύτητα κατά την οποία ο εγκέφαλος επεξεργάζεται νέες πληροφορίες.

Ο μεσημεριανός ύπνος βοηθά στην επεξεργασία ασυνείδητων πληροφοριών

Η Liz Coulthard, καθηγήτρια νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Bristol, και οι συνεργάτες της χρειάστηκαν 16 εθελοντές για την έρευνα και τους έδωσαν δύο εργασίες. Στην πρώτη, οι ερευνητές τους παρουσίασαν πολύ σύντομα κάποιες πληροφορίες, ώστε να μην έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους να καταγράψουν συνειδητά τις πληροφορίες. Στη δεύτερη, οι συμμετέχοντες απαντούσαν για το πότε έβλεπαν ένα κόκκινο ή μπλε τετράγωνο στην οθόνη.

Μετά τις εργασίες, οι συμμετέχοντες έμειναν ξύπνιοι ή κοιμήθηκαν για 90 λεπτά. Ύστερα, επανέλαβαν τις εργασίες. Οι ερευνητές εξέτασαν την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων τόσο πριν όσο και μετά τον ύπνο. Επίσης αξιολόγησαν τον χρόνο αντίδρασης επιλογής. Οι ερευνητές βρήκαν ότι ο μεσημεριανός ύπνος αύξανε την ταχύτητα επεξεργασίας στην πρώτη εργασία, αλλά όχι στη συνθήκη ελέγχου, δηλαδή στη δεύτερη. Αυτό σημαίνει πως ο μεσημεριανός, σύντομος ύπνος μπορεί να βοηθήσει συγκεκριμένα στην επεξεργασία πληροφοριών που αποκτήθηκαν ασυνείδητα.

Γι’ αυτό, ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα ύπνου μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία πληροφοριών, να βελτιώσει το χρόνο αντίδρασης και να επηρεάσει τη συμπεριφορά μας όταν είμαστε ξύπνιοι. Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι οι πληροφορίες που «αντιλαμβανόμαστε» ασυνείδητα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του ύπνου και ότι ο ύπνος μπορεί να βοηθήσει την λήψη αποφάσεων όταν είμαστε ξύπνιοι.

ncbi.nlm.nih.gov