Ολ.Τελιγιορίδου: “Θα προχωρήσει στην υποβάθμιση των δικαστηρίων της Καστοριάς ο κ. Τζιάρας;”

Ολυμπία Τελιγιορίδου: «Θα προχωρήσει στην υποβάθμιση των δικαστηρίων της Καστοριάς ο κ. Τζιάρας;»

Μαθαίνουμε πως επισκέπτεται αύριο την Καστοριά ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Τζιάρας. Ελπίζουμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να μην προχωρήσει σε μία ακόμη υποβάθμιση για την Καστοριά όπως προβλέπεται στο νέο δικαστικό χάρτη των διοικητικών δικαστηρίων με το πόρισμα Πικραμμένου (Δικαστικός Καλλικράτης).

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πόρισμα προτείνεται η μετατροπή της μεταβατικής έδρας στην Καστοριά του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε τηλεματική έδρα. Αυτό σημαίνει πως στην Καστοριά θα υπάρχουν υπηρεσίες δικαιοσύνης για διοικητικά δικαστήρια με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης. Θεωρούμε πως μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί μία πρώτη διαλυτική ενέργεια για την πραγματοποίηση των δικαστηρίων στην Καστοριά και άλλων δικαιοδοσιών.

Η δημιουργία τηλεματικής έδρας στο διοικητικό δικαστήριο, εκτός που δε διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, θα έχει ως συνέπεια την αποκοπή των διαδίκων από τον φυσικό τους δικαστή.

Επιπρόσθετα καταπατάται η αρχή της δημοσιότητας των δικαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ που επιτάσσει ως αναγκαία τη δημοσιότητα των δικαστηρίων ( με ειδικές μόνο εξαιρέσεις από την αρχή της δημοσιότητας όπως πχ λόγω ανηλικότητα ή εθνικής ασφάλειας). Για την αρχή της δημοσιότητας καταπατώνται επίσης τα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. όπως και το άρθρο 93 παρ. 2 του Συντάγματος περί απονομής της Δικαιοσύνης σε δημόσιες συνεδριάσεις.

Είναι ξεκάθαρο πως η συνταγματική αναγνώριση της αρχής της δημοσιότητας της δίκης αποτελεί εχέγγυο για τον περιορισμό της αυθαιρεσίας των δικαστικών λειτουργών κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών τους καθηκόντων.

Η μετατροπή της μεταβατικής έδρας της Καστοριάς σε τηλεματική με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης σύνδεσης δε λαμβάνει υπόψη πως η φυσική παρουσία δικαστών είναι ιδιαίτερης σημασίας σε μια παραμεθόρια περιοχή τόσο για τους πολίτες όσο και για την άσκηση του επαγγέλματος των δικηγόρων της περιοχής αυτής.

Καλούμε ως εκ τούτου τον υπουργό Δικαιοσύνης να δεσμευτεί πως δεν θα προχωρήσει σε αυτήν την απόφαση υποβάθμισης και θα σεβαστεί το δικαίωμα των πολιτών της ΠΕ Καστοριάς στην παροχή άμεσων υπηρεσιών ποιότητας και δικαστικής προστασίας.