Ξεκίνησε η κατασκευή του κόμβου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διέλευση των οχημάτων

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του κόμβου της Νομαρχίας.

Στο πλαίσιο της έναρξης εργασιών για την κατασκευή του κόμβου στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου & Λ. Κύκνων ο Δήμος Καστοριάς εφιστά την προσοχή οδηγών και πεζών, καθώς τίθενται σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να συνεχιστεί με ασφάλεια η κίνηση των οχημάτων αλλά και να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ανεμπόδιστη εκτέλεση των εργασιών.

Oι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 2 μήνες

Κυκλοφορία οχημάτων

  • Τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου με κατεύθυνση προς νότια παραλία και Νοσοκομείο, θα κατευθύνονται μέσω του προσωρινού δρόμου προς τη Λεωφ. Κύκνων και μετέπειτα θα μπορούν να κατευθυνθούν με αριστερή στροφή μέσα από το parking της
    Νομαρχίας
  • Τα οχήματα που κινούνται επί της Μ. Αλεξάνδρου με κατεύθυνση προς κέντρο, θα εισέρχονται μέσω του προσωρινού διαδρόμου εντός του parking Νομαρχίας και θα εξέρχονται από αυτό στη δυτική του είσοδο- έξοδο
  • Τα οχήματα που κινούνται επί της Λεωφ. Κύκνων με κατεύθυνση προς νότια παραλία/Νοσοκομείο, θα εισέρχονται μέσω του προσωρινού διαδρόμου εντός του parking Νομαρχίας και θα εξέρχονται από αυτό στη δυτική του έξοδο
  • Τα οχήματα που κινούνται επί της Λεωφ. Κύκνων με κατεύθυνση προς κέντρο, θα κινούνται μέσω του απέναντι κλάδου της Λεωφ. Κύκνων, ο οποίος θα λειτουργεί προσωρινά ως οδός διπλής κατεύθυνσης.
  • Τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Διοικητηρίου θα κατευθύνονταιμέσω της Μ. Αλεξάνδρου στη δυτική είσοδο του Δημοτικού parking
  • Για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στη διασταύρωση που θα δημιουργηθεί στη δυτική είσοδο-έξοδο του Δημοτικού parking, προτείνεται η καθημερινή παρουσία τουλάχιστον ενός σηματωρού με μέριμνα του αναδόχου.

Εξυπηρέτηση πεζών και ΑμΕΑ

Η κίνηση των πεζών και των λοιπών ευαίσθητων χρηστών θα επηρεαστεί ελάχιστα από τις εργασίες, καθ’ ότι θα μπορούν να κινούνται επί του υφιστάμενου πεζοδρομίου της οδού Μ. Αλεξάνδρου (Βορειοδυτική πλευρά), καθώς και μέσω του Πάρκου και των πεζοδρομίων του Δημοτικού parking.

Λεωφορεία

Η κίνηση των λεωφορείων θα εκτελείται κανονικά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση μέσω των
προσωρινών διαδρόμων. Ειδικά για την κίνηση των λεωφορείων έχει ληφθεί μέριμνα για τις στροφές τους στους προσωρινούς διαδρόμους και έχουν προβλεφθεί οι κατάλληλες διαπλατύνσεις.

φωτογραφίες – aboutkastoria