Αδέσποτα ζώα συντροφιάς: Μία μόνιμη αποτυχία του Δήμου Καστοριάς (εικόνες Μεσοποταμία)

Σύμφωνα με τις παραγράφους  1,2 και 4 του άρθρου 9 του Ν4039/12 (ΦΕΚ Α΄15 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οικείος Δήμος υποχρεούται αφενός να περισυλλέγει τα αδέσποτα ζώα και να τα οδηγεί σε καταφύγιο ζώων, το οποίο υποχρεούται  να διατηρεί και αφετέρου κατά την παραμονή τους στο καταφύγιο αυτό να τα στειρώνει.

Πριν από σαράντα περίπου ημέρες ένα αδέσποτο σκυλί γέννησε  11 σκυλιά στην Μεσοποταμία Καστοριάς. Επομένως  στην πόλη μας προστίθενται άλλα 11 αδέσποτα ζώα. Εάν ο Δήμος είχε τηρήσει την παραπάνω εκ του νόμου υποχρέωση, αυτό δεν θα είχε συμβεί.

Η περισυλλογή αυτών των αδέσποτων ζώων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σαράντα ημέρες μετά, είναι μία πρωτοβουλία εντελώς προσχηματική και επιφανειακή. Στην  πραγματικότητα θα έπρεπε να είχαν περισυλλέξει και να είχαν στειρώσει την αδέσποτη μητέρα.

Τώρα το κακό συνέβη και κοιτάνε πως θα το μπαλώσουν. Κύριοι του Δήμου με αυτή σας την ανευθυνότητα, βλάπτετε τόσο τους πολίτες της Καστοριάς, όσο και τα ίδια τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

Κάντε επιτέλους την δουλειά σας με επαγγελματισμό και με γνώμονα το συμφέρον της πόλη σας.