Επιβράβευση για την “Ελληνική Κόκκινη Φυλή Καστοριάς-Κρυσταλλοπηγής”

Μετά από δυόμιση χρόνια συνεχούς συλλογικής προσπάθειας, ήρθε η πρώτη επιβράβευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!!!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΥΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ

Ένα έργο που επικεντρώνεται στην προστασία και προώθηση μιας φυλής βοοειδών στην Δυτική Μακεδονία, την «Ελληνική Κόκκινη Φυλή Καστοριάς- Κρυσταλλοπηγής».

Περίληψη

Στο παρελθόν, οι κτηνοτρόφοι διασταύρωναν τυχαία τις εγχώριες φυλές με εισαγόμενα αρσενικά διαφορετικών φυλών. Τα αποτελέσματα τις περισσότερες φορές ήταν ανεπιτυχή. Πολλές από τις διασταυρούμενες φυλές είχαν προβλήματα υγείας ή γενετικές ανωμαλίες και δεν προσαρμόστηκαν στο τοπικό περιβάλλον ή στις ανάγκες των κτηνοτρόφων. Η πρακτική αυτή ώθησε τις εγχώριες φυλές στο χείλος της εξαφάνισης.

Το έργο αυτό επικεντρώθηκε στην ταυτοποίηση και καταγραφή γενεαλογικών δεδομένων για την αγελάδα της ελληνικής Κόκκινης Καστοριάς- Κρυσταλλοπηγής, μια φυλή που είναι πλήρως προσαρμοσμένη στα βοσκοτόπια της Δυτικής Μακεδονίας. Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν την καταγραφή της γενεαλογίας της φυλής, την επιλογή και την αναπαραγωγή των πιο παραγωγικών ζώων, τις σωματομετρήσεις, τον έλεγχο της ποιότητας του κρέατος, τη δειγματοληψία αίματος και την προώθηση του προϊόντος .

Τα Αποτελέσματα

Τα δείγματα της αγελάδας της Ελληνικής Κόκκινης Καστοριάς- Κρυσταλλοπηγής φέρουν ετικέτα(ενώτια) στο αυτι  με έναν κωδικό αριθμό για αυτόματη ταυτοποίησή τους.

Έχει δημιουργηθεί μία βάση δεδομένων της  Ελληνικής Κόκκινης Φυλής Καστοριάς- Κρυσταλλοπηγής με σκοπό την έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών – pedigrees.

Ο αριθμός των κτηνοτρόφων που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα της γενετικής βελτίωσης της  Ελληνικής Κόκκινης Φυλής Καστοριάς- Κρυσταλλοπηγής αυξήθηκε σημαντικά από 27 κτηνοτρόφους που ξεκίνησαν κατά την έναρξη του προγράμματος  το 2017 σε 43 κτηνοτρόφους καθώς και  το ζωικό κεφάλαιο από 1 336 σε 2 530.

enrd.ec.europa.eu/greek-red-cow-breed-kastorias-kristallopigis