32.000 ευρώ ζητά η Κοινωφελής Επιχείρηση «ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ» για να επιβιώσει

Την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς, για τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την πρόσκληση της Προέδρου  κ. Χρυσούλας Φιλίππου.

Όπως τόνισε η κ. Φιλίπου, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2019, όπως αυτό διαμορφώνεται με την έγκριση της 3ης τροποποίησής του, είναι ελλειμματικό κατά -32.692,25€, ποσό το οποίο εισηγούμαστε να χρηματοδοτήσει ο Δήμος Καστοριάς, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς

Στην συνέχεια κάλεσε τα μέλη ν’ αποφασίσουν και κατόπιν σύντομης διαλογικής συζήτησης αποφάσισαν ομόφωνα να εισηγηθούν προς τον Δήμο Καστοριάς την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καστοριάς κατά 32.692,25€

Στην συνεδρίαση παρευρεθήκαν οι παρακάτω:

1. Φιλίππου Χρυσούλα, Πρόεδρος 2. Φούκη-Λιάμη Αλεξάνδρα 3. Μουρατίδης Χρήστος 4. Πάυλου Χρήστος 5. Πάυλου Κωνσταντίνος 6. Νακόπουλος Ευθύμιος 7. Ήργης Αργύριος 8. Καραμήτρος Θωμάς 9. Μαλέας Γεώργιος 10 .Σαβουλίδου Κυριακή