Λειτουργία του Σπηλαίου του Δράκου την 11η Νοεμβρίου

Ανακοινώνεται πως τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου το Σπήλαιο του Δράκου θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό και θα κλείσει την Τρίτη 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς.

η Πρόεδρος
Κοινωφελούς Επιχείρησης
”Ορεστειάς”

Φιλίππου Χρυσούλα