Οκτώ λόγοι που οι άνθρωποι απατούν τους συντρόφους τους

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο μιας ερωτικής σχέσης και συχνά (όχι πάντα) σχετίζεται με την πεποίθηση ότι ένας σύντροφος είναι τόσο πνευματικά όσο και σεξουαλικά πιστός. Τι συμβαίνει όταν αυτή η αλήθεια καταστρατηγείται;

Η απιστία μπορεί να καταστρέψει μια σχέση. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη επανεξέταση μελετών, η απιστία μπορεί να οδηγήσει σε διαζύγιο (στην περίπτωση ενός γάμου) ή σε χωρισμό (σε μια μη επισημοποιημένη σχέση).

«Μπορεί, επίσης, να πυροδοτήσει βία, ενώ αποτελεί και ισχυρό προγνωστικό παράγοντα κακής ψυχικής υγείας, άγχους και κατάθλιψης. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, θεωρητικά οι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν το παν προκειμένου να αποφύγουν την απιστία», αναφέρει η Theresa DiDonato, κοινωνική ψυχολόγος και επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Loyola του Maryland.

Η αλήθεια, όμως, είναι διαφορετική, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι τα συνολικά ποσοστά επικράτησης της απιστίας κατά τη διάρκεια ενός γάμου, τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες, φτάνουν το 20-25%.

Τελικά, γιατί απιστούν οι άνθρωποι;

Τα στοιχεία σχετικά με τους λόγους που οδηγούν έναν άνθρωπο να απιστήσει είναι διάσπαρτα. Σε μελέτη του το 2019, ο Δρ. Selterman αναζήτησε τους πιθανούς λόγους απιστίας κι έπειτα επικεντρώθηκε στη σύνθεση των πολλών κινήτρων που παρέθεσαν οι συμμετέχοντες. Από την ανάλυση, αναδύθηκαν οκτώ βασικά κίνητρα:

  1. Το τέλος του έρωτα. Πολλές φορές (μα όχι πάντα) μια έλλειψη στην υπάρχουσα σχέση οδηγεί τους ανθρώπους σε παράλληλες σχέσεις. Πάνω από το 77% των συμμετεχόντων υπέδειξαν ότι η απουσία έρωτα για τον σταθερό ερωτικό τους σύντροφο ή/και ο μεγαλύτερος έρωτας για έναν άλλο άνθρωπο, ήταν ένας αρκετά ισχυρός λόγος για να απιστήσουν.
  2. Η ερωτική ποικιλία. Άλλες φορές, η απιστία δεν είναι απόκριση σε ένα πρόβλημα της υπάρχουσας σχέσης. Αντιθέτως, είναι μια αντίδραση στη βαρεμάρα. Για πολλούς ανθρώπους (74%), η επιθυμία για ποικιλία οδηγεί στην συμπεριφορά της απιστίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι άνδρες που συνδέονταν με αυτόν τον λόγο ήταν περισσότεροι από τις γυναίκες.
  3. Το αίσθημα της παραμέλησης. Ομοίως με την απουσία του έρωτα, κάποιοι άνθρωποι οδηγούνται στην απιστία ως απόκριση στην έλλειψη προσοχής από την πλευρά του συντρόφου τους. Οι συμμετέχοντες (70%) που αποκάλυψαν ότι ένιωθαν παραμελημένοι ήταν τουλάχιστον ως ένα βαθμό συνδεδεμένοι με την συμπεριφορά. Αντίθετα με την ποικιλία, στην περίπτωση αυτή οι γυναίκες ήταν οι περισσότερες που αναγνώρισαν την παραμέληση ως κίνητρο για απιστία.
  4. Οι απροσδόκητες καταστάσεις. Δεν προκαταβάλλεται ούτε οδηγείται κάθε πράξη απιστίας από μια δυσαρέσκεια για την υπάρχουσα κατάσταση. Πολλοί συμμετέχοντες (70%) σημείωσαν ότι οι παράγοντες μιας κατάστασης ήταν ο βασικός λόγος που απίστησαν. Μπορεί να είχαν πιει παραπάνω ή με κάποιο άλλο τρόπο να ενέδωσαν σε μια ευκαιρία που δεν περίμεναν. Και σε αυτή την περίπτωση, οι άνδρες ήταν περισσότεροι από τις γυναίκες.
  5. Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Φαίνεται παράδοξο, καθώς η απιστία συχνά καταλήγει με σημαντικές προσωπικές συνέπειες, ωστόσο για κάποιους ανθρώπους, ένας εξωσυζυγικός δεσμός ενισχύει το «εγώ» και την αυτοεκτίμησή τους. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (57%) υπέδειξαν ότι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης αποτελούσε κίνητρο για την απιστία τους.
  6. Ο θυμός. Δεν ήταν ο πιο συχνός λόγος, αλλά ο θυμός έπαιξε ρόλο στην απιστία πολλών συμμετεχόντων (43%). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απιστία θεωρήθηκε ένας τρόπος τιμωρίας ή εκδίκησης του συντρόφου.
  7. Η έλλειψη αφοσίωσης. Η έλλειψη αγάπης και δέσμευσης προς τον ερωτικό σύντροφο συνδέονται εξίσου με τα γενικότερα αισθήματα απογοήτευσης από την σχέση. Όσον αφορά στην αφοσίωση, λοιπόν, σχεδόν οι μισοί (41%) από τους συμμετέχοντες ανέφεραν πως βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα προς τον ερωτικό τους σύντροφο, με αποτέλεσμα να απιστήσουν.
  8. Η σεξουαλική επιθυμία. Σχεδόν το 1/3 των συμμετεχόντων (32%) ανέφεραν ότι οδηγήθηκαν στην απιστία λόγω ερωτικής επιθυμίας. Ίσως σε πολλές σχέσεις τα άτομα να μην είναι ικανοποιημένα από την συχνότητα ή το είδος του σεξ ή κάποιες σεξουαλικές συμπεριφοράς, με αποτέλεσμα να απιστούν. Και πάλι οι άνδρες υπερίσχυσαν σε αυτόν τον λόγο.

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα οκτώ αυτά κίνητρα της απιστίας καλύπτουν τις πτυχές του εαυτού, της υπάρχουσας σχέσης και του περιεχομένου της και αποκαλύπτουν μεγάλη ποικιλία στους λόγους που οι άνθρωποι απιστούν.