Το καταξιωμένο Mεταπτυχιακό ΜΒΑ στην Καστοριά δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας

Προκήρυξη του Διεθνούς ελληνο-ουκρανικού Διιδρυματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων «MBA− Master in Business Administration».
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ,Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη), Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης
(Ternopil National Economic University-TNEU), Ουκρανία
Μετά την επανίδρυση του εγκεκριμένου Διεθνούς ελληνο-ουκρανικού Διιδρυματικού- κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-ΜΒΑ) «MBA− Master in Business Administration» ΦEK – 3404 τ.β./ 10 Αυγούστου 2018 ανακοινώνεται η προκήρυξη για 11η συνεχόμενη χρονιά, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Το καταξιωμένο πλέον ΠΜΣ-ΜΒΑ θα λειτουργήσει στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με τμήματα στην Κοζάνη και Καστοριά και με 3 κατευθύνσεις: 1. «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Business Administration). 2. «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Human Resources Management). 3. «Μάρκετινγκ» (Marketing).

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.
Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως τις 22-10-2018 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA) στην Κοζάνη (Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) υπόψη κου Ανάστασιου Κάγκαρη , ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα, Κοζάνη, 50100 ή στην Καστοριά Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά), Περιοχή Φούρκα, 52100 Καστοριά.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier.
Πληροφορίες: Στην Καστοριά, στην κα Κωνσταντίας Δαρβίδου, τηλ.: 2467087181, 2467087195, Φαξ 2467087063 (e.mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr, κινητό 6997111771) 9.00 έως 12.00