Καστοριανός χειρουργός αναλαμβάνει μόνιμος στο Νοσοκομείο Καστοριάς

Διαρκής η ενίσχυση του Νοσοκομείου μας σε ανθρώπινο δυναμικό.
Καλωσορίζουμε στο ιατρικό δυναμικό μας τον συμπολίτη Χειρουργό κ. Στεργίου Δημήτριο που μετατέθηκε στο νοσοκομείο μας καλύπτοντας μόνιμη οργανική θέση.

Γρηγόρης Χάτσιος