Δύο θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ Καστοριάς

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προκηρύσσει την πρόσληψη 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονία Θράκης, στην περιοχή της Καστοριάς.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι παρακάτω:

  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α) – 1 θέση
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α) – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 2/2022 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:L.Tzakopoulos@deddie.gr ή S.Frantezou@deddie.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ Περιοχή Καστοριάς, Λ. Κύκνων 36, Τ.Κ. 521 00 – Καστοριά, απευθύνοντας την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. Λεωνίδα Τζακόπουλο (τηλ. επικοινωνίας: 2467087820-821).

Καταληκτική ημερομηνία

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 12η Δεκεμβρίου 2022.

Αναλυτικά η προκήρυξη [ΕΔΩ]