Ο Νικόλαος Βανόπουλος συναντά τους πολίτες – Πρόγραμμα επισκέψεων Κυριακής 24 Σεπτεμβρίου

Ο Νικόλαος Βανόπουλος συναντά τους πολίτες. Πρόγραμμα επισκέψεων του υποψήφιου Δημάρχου Νεστορίου την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Επταχώρι

9:15 Εκκλησιασμός Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής

11:00 Επίσκεψη στα δύο καφενεία

Χρυσή:

12:30 Συνάντηση με τους κατοίκους στο καφενείο της κας. Σ. Θωμά